CNC řešení od DATRON-TECHNOLOGY

DATRON-TECHNOLOGY s. r. o. distribuuje špičkovou německou CNC techniku, CNC stroje, CNC frézy, CNC nástroje a poskytuje profesionální technickou podporu a údržbu CNC strojů v rámci zákaznické podpory.

CNC frézování

CNC dávkování

CNC technika

V oblasti CNC působí DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. na trhu od roku 1995 na celém území Slovenské a České republiky. Patří ke specializovaným firmám, které se zabývají CNC obráběcími stroji pro vysokorychlostní frézování neželezných kovů a plastů, měřením dynamiky vozidel, informačními technologiemi a řešeními pro průmyslové značení výrobků. 

DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. nabízí CNC frézovací a nanášející systémy od německé společnosti DATRON AG, které nachází široké uplatnění v aplikacích přesného CNC frézování, CNC vrtání a CNC gravírování v mnohých odvětvích průmyslu – od výroby předních panelů a skřínek pro různá zařízení, přes opracování profilů, výrobu forem, razících štočků až po výrobu designerských prototypů a výrobků pro reklamní průmysl.

CNC (Computer Numeric Control) obráběcí stroje v praxi

Číslicové řízení (NC) slouží k automatizaci obráběcích a jiných strojů, které jsou na rozdíl od klasických strojů ovládaných ručně pomocí ručních kol nebo pák, nebo mechanicky automatizovanými vačkami, obsluhované abstraktně programovanými příkazy nahranými na paměťovém médiu.

 

První číslicově řízené stroje byly vytvořeny ve 40. a 50. letech 20. století, a to na základě stávajících nástrojů, které byly vybaveny motory, řízenými instrukcemi na dírkované pásce. Tyto rané servomechanismy byly rapidně vylepšeny analogovými či digitálními počítači, vytvářejíc tak moderní počítačově číslicově řízené (CNC) obráběcí stroje, které přinesly revoluci ve výrobních procesech.

V moderních CNC systémech (end-to-end) je komponentový design vysoce automatizovaný s využitím Computer-Aided Design (CAD) a Computer-Aided Manufacturing (CAM) programů. Tyto programy produkují počítačový soubor, který je interpretovaný k výpisu příkazů potřebných k provozu konkrétního stroje pomocí postprocesoru, které jsou následně nahrané do CNC stroje pro samotnou výrobu. Jelikož jakékoliv konkrétní komponenty můžou vyžadovat použití mnoha různých obráběcích strojů, např. pily, moderní stroje často kombinují více nástrojů do jediné „buňky“. V ostatních případech je použit větší počet různých strojů s externím řízením a lidská či robotická obsluha, které přemísťují obrobky mezi stroji. V každém případě je komplexní série kroků potřebná k výrobě jakékoliv části, vysoce automatizovaná a vytvořený obrobek je téměř shodný s CAD návrhem.