Výroba foriem pre účely tvarovania

Výroba forem pro účely tvarování je proces využívaný výrobci k výrobě různých produktů a balících produktů. Tvarování za tepla je velmi populární ve farmaceutickém obalovém průmyslu a pro tepelné tvarovaní plastů pro balení různých spotřebitelských produktů. 

Mnohé z těchto forem pro tvarování za tepla jsou vyrobeny z hliníku a vyžadují CNC frézovací stroje pro dosažení velmi hladkých povrchů. Pro dosažení hladkého povrchu a frézování hliníku pro formy určené na tvárnění za tepla, vysokorychlostní CNC obráběcí stroje DATRON nabízí následující výhody:

  • Vysokofrekvenční vřetena až do 60 000 otáček – vysoká rychlost snižuje síly, které vznikají mezi nástrojem a materiálem. Vzniká méně tepla při obrábění, čímž se snižuje odklon nástroje a umožňuje tak i obrábění tenkostěnných dílů. To všechno vede ke kvalitnějšímu obrábění, výborné kvalitě povrchu a lepší přesnosti.
  • Systém chlazení – systém chlazení rozprašováním minimalizuje náklady na údržbu a jedná se o vysoce efektivní způsob chlazení a může snížit nebo dokonce odstranit odmašťování a náklady na likvidaci.
  • Sondování, rastr povrchu – rozpoznává tvarovou nerovnost na povrchu obrobku a kompenzuje to dynamicky
  • Automatická výměna nástroje – až 45 nástrojových stanic v závislosti na typu stroje, včetně snímače pro měření délky a detekce lomu nástroje
  • Upínání pomocí vakuového stolu – vakuový stůl 500 x 700 mm a 1000 x 700 pro rychlé upnutí plošného materiálu
  • Pneumatický upínací systém – pneumatické, klínové upínání, které snižuje nadbytečné časy při přestavování
  • Vybavení 5-té osy – integrovaný otočný stůl pro simultánní frézování