CNC dávkování

Inovativní dávkovací technika od společnosti DATRON pro spolehlivou sériovou produkci.

Rozdíl je v inteligenci

Patentovaná regulace objemového množství nanášené hmoty. S dávkovacími hlavami DATRON je možné spolehlivě nanášet lepící, těsnící stejně tak i jednosložkové pěnové hmoty.

Kompaktní materiály

V oblasti těsnící techniky jsou kromě jiných k dispozici kompaktní materiály s tvrdostí 16 - 60 Shore A.
Mají jen velmi malou schopnost komprese a po nanesení vyžadují prostor kvůli roztažnosti.

1K-pěny

Jsou výborným řešením pro nanášení pěnových drah v zatím nedosáhnuté přesnosti a spolehlivosti. Přirozeným zpěněním hmoty, například prostřednictvím vzduchu, vzniká gumě podobné těsnění na potřebném místě - bez jakéhokoliv míchání či čistění.
Nutnost čistění nebo nanášení "na slepo" odpadá i při delším odstavení zařízení, čímž je dosáhnuto vysoké disponibility stroje.

Lepidla

Lepení je technologií budoucnosti. Pomocí našeho volumetrického dávkovacího stroje můžete nanášet různé typy lepidel jako např. epoxidovou živici, akrylát, PUR, silikon v nejrůznějších tvarech, opakovatelně a spolehlivě.

EMC a teplotní management

Abrazivní materiály pro zabezpečení elektromagnetické kompatibility nebo odvádění tepla jsou objemově přesně nanesené na určené místo. Stejná spolehlivost výroby při prototypu i při hromadné výrobě vám zajistí konkurenční výhodu.